Konferencja o arbitrażu i mediacji

14 listopada 2018 roku Północny Związek Pracodawców w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie zorganizowała w Szczecinie Konferencję o arbitrażu i mediacji. Uczestnicy poznawali alternatywne metody rozwiązywanie sporów gospodarczych w polskim systemie prawnym, w tym w odniesieniu do otwartego właśnie w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, w ramach projektu Ministerstwo Sprawiedliwości „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Ugoda zawarta przed mediatorem i zarejestrowana w sądzie, jak przekonywali uczestnicy panelu dyskusyjnego,

Debata o Patriotyzmie

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Prezes Spółki INFRA-PORT sp. z o. o., p. Przemysław Nagórski został zaproszony do udziału w IV Międzyszkolnej Debaty o Patriotyzmie nt. Drogi Polaków do Niepodległości. Wydarzenie miało miejsce 8 listopada br., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w Szczecinie. Pan Prezes Przemysław Nagórski przygotował na tę okazję specjalne przesłanie do młodzieży, którego odczytanie powierzył, w swym zastępstwie, Pełnomocnikowi ds. Szkoleń i Marketingu p. Agnieszce Przybylskiej.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

W dniach 6-7 listopada uczestniczymy w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, które odbywają się w hali Netto Arena w Szczecinie. Targi branżowe „Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym” mają na celu promocję oferty szkolnictwa branżowego i technicznego oraz prezentację środowiska gospodarczego naszego regionu. Jest to doskonała okazja do nawiązania współpracy między szkołami a pracodawcami. Kooperacja ma na celu podnosić efektywność kształcenia zawodowego, a w rezultacie przyczyniać się do budowania partnerstw przedsiębiorczo –

System Zarządzania Jakością

Z radością pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 14.09.2018 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska, w wyniku przeprowadzonego Audytu Zewnętrznego stwierdziło zgodność Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego przez INFRA-PORT Sp. z o.o. z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 9001:2015.

Kolejny rok, kolejne sukcesy

Przebudowa budynku przy ul. Ks. St. Kujota 41 w Szczecinie Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A. Termin realizacji: 08.03.2018r. – 31.10.2018r. Zakres prac: roboty budowlane, w tym: prace rozbiórkowe na obiekcie, prace budowlane, budowa pomieszczeń, budowa dachu i zadaszeń, wykonanie elewacji wraz z cokołem; roboty instalacyjne zewnętrzne, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drenażem; roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem urządzeń, w tym instalacja co, wody

Stażyści z doświadczeniem

8 praktykantów ukończyło w sierpniu  staż w naszym przedsiębiorstwie. To kolejna grupa uczniów, którzy wybrali Infraport sp. z o. o. Na zakończenie drobne upominki wręczyli praktykantom Prezes Przemysław Nagórski i Dyrektor ds. Produkcji Leszk Noworyta. Praktyki w działach energetycznym oraz łączności trwały przez cały sierpień.

Druga grupa praktykantów wystartowała

1 sierpnia 9 praktykantów rozpoczęło staż w naszym przedsiębiorstwie. To już druga grupa uczniów, którzy wybrali Infraport sp. z o. o. Praktyki rozpoczęły się od spotkania z Panem Prezesem Przemysławem Nagórskim i Dyrektorem ds. Produkcji Panem Leszkiem Noworytą, którzy powitali praktykantów oraz przedstawili strukturę firmy i opowiedzieli o realizowanych projektach. Praktyki w działach energetycznym oraz łączności potrwają do końca sierpnia.

Kolejni praktykanci ukończyli staż

26 lipca siedmiu praktykantów ukończyło praktykę w naszej firmie. – Podobała nam się w szczególności atmosfera panująca w przedsiębiorstwie – mówili praktykanci. Na zakończenie odbyło się spotkanie z Panem Prezesem Przemysławem Nagórskim, który podziękował i wręczył firmowe upominki wszystkim uczniom.

PDH Polska S.A.

Przełożenie kabla światłowodowego usytuowanego w dnie Kanału Polickiego Zamawiający: PDH Polska S.A. Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 06.09.2019 r. Prace podwykonawcze dla MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna obejmujące: sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w tym projektu budowlanego; sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej; uzyskanie wszelkich Zezwoleń wymaganych dla odpowiedniego wykonania Przedmiotu umowy; inwentaryzacja drzew i krzewów mająca na celu ustalenie

Prom dla PŻB w terminie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na konferencji prasowej, która odbyła się w Stoczni Szczecińskiej zapewniło, że Prom dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zostanie ukończony na przełomie 2020 i 2021 roku. Zgodnie z zakładanym wcześniej terminem. – Jesteśmy w przeddzień rozmów z dostawcami najważniejszych urządzeń na statek – powiedział Marek Różalski – prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Według zapowiedzi wymiary promu to około 218 metrów długości, 31,4 metra szerokości,