Baltchem S.A.

Przebudowa budynku przy ul. Ks. St. Kujota 41 w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 08.03.2018 r. – 31.10.2018 r.

Zakres prac: roboty budowlane, w tym: prace rozbiórkowe na obiekcie, prace budowlane, budowa pomieszczeń, budowa dachu i zadaszeń, wykonanie elewacji wraz z cokołem; roboty instalacyjne zewnętrzne, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drenażem; roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem urządzeń, w tym instalacja co, wody zimnej, wody ciepłej, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz instalacja klimatyzacji i wentylacji wraz z urządzeniami; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacja oświetleniowa zewnętrzna, odgromowa, pomiary; instalacja teletechniczna wewnętrzna; kanalizacja teletechniczna zewnętrzna; prace budowlane zewnętrzne, w tym prace rozbiórkowe i budowa nawierzchni placu postojowego, zjazdu, chodników; budowa ogrodzenia; mała architektura wraz z zielenią.

Przebudowa portierni przy ul. Ks. St. Kujota 9 w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 08.03.2018 r. – 31.08.2018 r.

Zakres prac: rozbiórka i budowa ścian oraz sufitów; prace wykończeniowe ścian i sufitów wraz z posadzkami; stolarka otworowa (okienna i drzwiowa); roboty ziemne i rozbiórkowe, prace fundamentowe, izolacja; warstwy podposadzkowe, strop; elewacja wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i cokół; konstrukcja dachu wraz z daszkami nad wejściem; schody zewnętrzne; instalacja elektryczna i odgromowa; instalacja teleinformatyczna; instalacja wod. – kan. wewnętrzna; kanalizacja deszczowa; instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Budowa budynku socjalno – administracyjnego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 25.01.2017 r. – 31.10.2017 r.
Wygrane postępowanie w trybie konkursu ofert.

Zakres prac: posadowienie budynku, pale i fundamenty żelbetowe; budowa konstrukcji budynku, dach i ściany; budowa pomieszczeń socjalno-administracyjnych; instalacje elektryczne i teleinformatyczne; instalacje wod – kan i co; wentylacja; organizacja placu budowy i geodezja.

Przebudowa budynku warsztatowego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.
Termin realizacji: 25.01.2017 r. – 31.10.2017 r.
Wygrane postępowanie w trybie konkursu ofert.

Zakres prac: projekt wykonawczy; remont i zabezpieczenie konstrukcji stalowej oraz prace żelbetowe; budowa ściany żelbetowej z przebudową fundamentu; wykonanie posadzki polimerowo – betonowej; budowa dachu i ścian zewnętrznych; budowa pomieszczeń socjalno – technicznych; instalacje elektryczne; instalacje wod – kan i co; wentylacja; kotłownia; przyłącze energetyczne; przyłącze wodociągowe; przyłącze cieplne; kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; organizacja placu budowy i geodezja.