Cronimet PL sp. z o.o.

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz innych postaci i związków chemicznych metali, a także ładunków suchych masowych z wyłączeniem ładunków chemicznych w rejonie Kanału Przemysłowego w porcie w Szczecinie

Termin realizacji: 30.07.2013r. – 30.06.2014 r.
Zakres prac: branża elektryczna: przyłącze NN i SN, Rozdzielnia Główna, zespół prądotwórczy, ułożenie rur SRS, oświetlenie dróg i placów
branża teletechniczna: zewnętrzna instalacja teletechniczna wraz ze studniami
branża sanitarna: zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej wraz z przyłączami, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z przyłączami, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja wodociągowa