Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o.

Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Studio Solar TX w Szczecinie

Termin realizacji: 06.06.2012 – 31.12.2014r.
Zakres prac: bieżąca konserwacja oraz usuwanie uszkodzeń 338 sztuk parkomatów