Zintegrowany System Zarządzania

Przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych INFRA-PORT sp. z o.o. stosuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący system zarządzania jakością wg. PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzeniem skuteczności systemu jest nadany certyfikat oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących. Ponadto świadczymy wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

Z radością pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 14.01.2023 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska, w wyniku przeprowadzonego Audytu Zewnętrznego stwierdziło zgodność Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego przez INFRA-PORT Sp. z o. o. z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 9001:2015.