Władze spółki

Zarząd:

Piotr Droździel – p.o. Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Droździel – Przewodniczący Rady Nadzorczej, p.o. Prezesa Zarządu
Joanna Rzempała – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Rzeczycki – Członek Rady Nadzorczej