Władze spółki

Zarząd:

Przemysław Błażej Nagórski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Lidia Danuta Kłos – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ryszard Andrzej De Lewin – Lewiński – v-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Jackiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej