bimory_2e

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Przebudowa nab. Chemików w porcie w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj

Lider Konsorcjum: Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o.
Konsorcjanci: Infra – Port Sp. z o.o.

Termin realizacji:  01.04.2015r. – 31.10.2016r.

Zakres prac: rozbiórka istniejącej płyty nawierzchni i wykonanie nowej, wymiana zasypu, wzmocnienie pali środkowych, poszerzenie oczepów od strony odwodnej i lądowej, regulacja szyn poddźwigowych, budowa przyłącza średniego napięcia 15kV, budowa przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza wody pitnej dostarczanej na statki, budowa przyłącza teletechnicznego wraz ze studniami rewizyjnymi, prace wyburzeniowe, konstrukcyjno – żelbetowe oraz montażowe przepustów technologicznych

cheemikow 1

 

 

 

 

 

 

Realizacja docelowej organizacji ruchu w Terminalu Promowym w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj

Termin realizacji: 08.02.2016r. – 08.09.2016r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie i montaż dwóch bramownic, oznakowanie poziome i pionowe.

organizacja ruchu

 

 

 

 

 

 

Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie nab. Spółdzielczego i Przejściowego w porcie w Szczecinie.

Lider Konsorcjum: Infra – Port sp. z o.o.
Konsorcjanci: FDO Sp. z o.o.

Termin realizacji:  19.01.2015r. – 18.12.2015r.

Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie oczepów dla połączenia dróg, wykonanie drogi oraz podbudowy drogi dojazdowej, wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie prac teletechnicznych, wykonanie oświetlenia terenu.

 

spoldzielcze 1
spoldzielcze 2
2 spoldzielcze

 

 

 

 

Posadowienie portierni przy ul. Górnośląskiej w porcie w Szczecinie

Termin realizacji: 23.12.2014r. – 22.05.2015r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż portierni, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, remont nawierzchni betonowej oraz renowacja ogrodzenia i bramy wjazdowej

Wykonanie nakładki mineralno-asfaltowej SMA drogi na nab. Tureckim wraz z regulacją wpustów kanalizacji deszczowej na terenie portu w Szczecinie

Termin realizacji: 01.12.2014r. – 30.12.2014r.
Zakres prac: regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej oraz krawężników, wykonanie nakładki mineralno–asfaltowej SMA na powierzchni 950m2

Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej przynależnej do wylotu WD-33 zlokalizowanego na nabrzeżu Sosnowieckim w porcie w Szczecinie do obowiązujących wymagań prawnych

Termin realizacji: 21.05.2014r. – 31.12.2014r.
Zakres prac: rozbiórka umocnienia brzegowego i kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, zabicie ścianki szczelnej dla umocnienia brzegowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi typu separator substancji ropopochodnych, osadnik, budowa przyłącza ścieków przemysłowych

Modernizacja 10 szt. odbojnic typu BIMOR zainstalowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 07.01.2014r. -30.11.2014r.
Zakres prac: demontaż i modernizacja istniejących odbojnic, zainstalowanie z modernizowanych odbojnic

Wykonanie Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz infrastrukturą elektroenergetyczną w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Termin realizacji: 01.04.2014r. – 30.06.2014r.
Zakres prac: wykonanie i uruchomienie Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego, wykonanie i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z zaprojektowaniem tras kablowych, posadowienie i wyposażenie budynku sterowni, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacja oprogramowania

Modernizacja odbojnic typu TRELLEX zainstalowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 18.07.2013r. – 15.06.2014r.
Zakres prac: demontaż i modernizacja istniejących odbojnic, zainstalowanie zmodernizowanych odbojnic

Wykonanie torów poddźwignicowych na dł. Ca 234,2 m wraz z pracami towarzyszącymi na nabrzeżu Portowców w porcie w Świnoujściu w systemie pod klucz

Lider Konsorcjum: Infra – Port sp. z o.o.
Konsorcjanci: Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej ZEDIOS sp. z o.o.
Termin realizacji:  08.04.2013r. – 30.09.2013r.
Zakres prac: opracowanie dokumentacji wykonawczej, demontaż torowiska w tym szyn jezdnych , kozłów odbojowych, kotwień sztormowych, prace renowacyjne przy fundamentach, montaż szyny poddźwigowej na dł. 234,2m,montaż kozłów odbojowych i kotwień sztormowych, wykonanie odwodnienia układu torowego

Remont nawierzchni z kostki polbrukowej na ternie Terminala Promowego w Świnoujściu

Termin realizacji: 2012r.
Zakres prac: remont nawierzchni placu manewrowego z kostki polbrukowej, remont nawierzchni z kostki brukowej

Wymiana urządzeń odbojowych na nab. Katowickim w porcie w Szczecinie

Termin realizacji: 27.06.2012r. – 31.10.2012r.
Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, demontaż istniejących odbojnic na długości 435m, naprawa oczepu nabrzeża, montaż nowych odbojnic na całej dł. nab. Katowickiego, wykonanie dokumentacji powykonawczej

Budowa Terminala Magazynowo – Przeładunkowego kwasu siarkowego na płw. Katowickim w porcie w Szczecinie – przystosowanie infrastruktury

Termin realizacji: 20.09.2011r. – 31.12.2011r.
Zakres prac: roboty drogowe typu nawierzchnia bitumiczna, zabudowa torów kolejowych, przyłącze wodno – kanalizacyjne, przyłącze SN, przyłącze teletechniczne

Remont dachu budynku biurowego przy ul. Bytomskiej 14 oraz Stacji transformatorowej SO Parnica

Termin realizacji: 31.08.2011r. – 14.01.2012r.
Zakres prac: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem

Data publikacji: