Historia

Przedsiębiorstwo INFRA-PORT sp. z o.o powstało w latach 90-tych, w wyniku przekształceń własnościowych portu szczecińskiego.

25 kwietnia 1994r. doszło do połączenia trzech spółek portowych zajmujących się: budownictwem – BUD-PORT sp. z o.o., pracami teletechnicznymi i energetycznymi – TEL-PORT sp. z o.o. oraz usługami transportowymi – TRANS-PORT SERVICE sp. z o.o. Ostatecznie firma przybrała nazwę INFRA-PORT sp. z o.o. i rozpoczęła działalność we wszystkich trzech dziedzinach gospodarki.

Od 1 lipca 2023 roku, podjęliśmy się nowego wyzwania – spółka przejęła część zadań, pozostającej jeszcze w stanie likwidacji, spółki SHIP-SERVICE S.A. Nowym sektorem firmy stał się dział odbioru odpadów – INFRA-PORT Sp. z o.o. – ODDZIAŁ ODPADY – którego zadaniem jest w szczególności zapewnienie kompleksowego świadczenia usług odbioru odpadów w obrębie Portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Obecnie 97,24% kapitału zakładowego przedsiębiorstwa INFRA-PORT sp. z o.o. należy do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. Pozostałe udziały należą do pracowników spółki.