Misja i cele

Wizja:

INFRA-PORT sp. z o.o. jako wiodący podmiot w obszarze nowoczesnych rozwiązań energetycznych, telekomunikacyjnych, wodnokanalizacyjnych i ogólnobudowlanych na Pomorzu Zachodnim.

Misja:

Zaspakajanie oczekiwań naszych Klientów, dzięki profesjonalnej obsłudze oraz świadczeniu usług wysokiej jakości.

Cele strategiczne:

– umocnienie pozycji na rynku świadczonych usług,

– kreowanie stałego wzrostu wartości spółki,

– kompleksowa obsługa portów w Szczecinie i Świnoujściu pod względem infrastruktury energetycznej, teletechnicznej i wodnokanalizacyjnej oraz wykonawstwa robót ogólnobudowlanych,

– wzmacnianie wartości marki INFRA-PORT sp. z o.o., jako firmy zdolnej do realizacji dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych,

– uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zastosowanie wysokiej jakości usług i terminowości wykonywanych przedsięwzięć.