PDH Polska S.A.

Przełożenie kabla światłowodowego usytuowanego w dnie Kanału Polickiego Zamawiający: PDH Polska S.A. Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 06.09.2019 r. Prace podwykonawcze dla MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna obejmujące: sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w tym projektu budowlanego; sporządzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej; uzyskanie wszelkich Zezwoleń wymaganych dla odpowiedniego wykonania Przedmiotu umowy; inwentaryzacja drzew i krzewów mająca na celu ustalenie zakresu wycinki

Baltchem S.A.

Przebudowa budynku przy ul. Ks. St. Kujota 41 w Szczecinie Zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A. Termin realizacji: 08.03.2018 r. – 31.10.2018 r. Zakres prac: roboty budowlane, w tym: prace rozbiórkowe na obiekcie, prace budowlane, budowa pomieszczeń, budowa dachu i zadaszeń, wykonanie elewacji wraz z cokołem; roboty instalacyjne zewnętrzne, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drenażem; roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem urządzeń, w tym instalacja co, wody

PKN Orlen S.A.

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. dla którego Infra-Port sp. z  o.o. zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemu odbojnic na czterech dalbach cumowniczych przystani morskiej na terenie Terminala Paliw w Świnoujściu. Zakres prac wykonywanych przez Infra-Port sp. z o.o.: 1. Demontaż starego systemu odbojowego 2. Montaż 4 kpl. systemu odbojowego na czterech dalbach cumowniczych Terminala.   Zadanie realizowane do października 2016r.

PHU Elektra sp. z o.o.

Budowa chłodni składowej 10.000 ton wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby przechowywania ryby mrożonej na terenie Portu Rybackiego Gryf w Szczecinie.

IB Systems sp. z o.o.

Budowa Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii ZUT Szczecin przy ul. Piastów 45-50 w Szczecinie.

Cronimet PL sp. z o.o.

Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz innych postaci i związków chemicznych metali, a także ładunków suchych masowych z wyłączeniem ładunków chemicznych w rejonie Kanału Przemysłowego w porcie w Szczecinie.