Życzenia na Dzień Kobiet

W naszej Spółce INFRA-PORT, specjalizującej się w budownictwie, sieciach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, pań jest niewiele, ale za to wiele wnoszą one w codzienne funkcjonowanie firmy.

Panowie doceniają nie tylko wiedzę i zawodowe doświadczenie swych koleżanek, ale także pozytywny wpływ, jaki wywiera na atmosferę w miejscu pracy, obecność kobiet w zespole.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom wiele satysfakcji w pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Nawet jeśli na co dzień nie mówimy o tym, to warto przy tej okazji przypomnieć: Drogie Panie, dobrze, że jesteście wśród nas, i że wspólnie z nami angażujecie się na rzecz dobrych wyników naszej Spółki INFRA-PORT.

Przemysław Nagórski
Prezes Zarządu Spółki INFRA-PORT