Zmiany w regulaminie konkursu

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w regulaminie konkursu plastycznego dla dzieci pracowników INFRA-PORT Spółka z o.o. pt. „Roboty wykonywane przez INFRA-PORT Spółka z o.o. widziane oczami dzieci pracowników”. Zmienia się czas trwanie konkursu oraz terminy składania prac i wręczenia nagród:
1. Konkurs rozpoczyna się 01.09.2016r. i trwać będzie do 15.09.2016r.
2. Prace należy złożyć w sekretariacie spółki w siedzibie INFRA-PORT Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach do dnia 15.09.2016r. do godziny 14.00.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16.09.2016r.
4. Nagrody zostaną wręczone laureatom (a w razie ich nieobecności opiekunowi prawnemu) w dniu 19.09.2016 o godzinie 14.00 na sali konferencyjnej w siedzibie INFRA-PORT Sp. z o.o.