Zarządzanie jakością ze studentami

W piątek w naszej firmie gościła druga grupa studentów trzeciego roku kierunku Zarządzanie wraz z dr Januszem Myszczyszynem realizującym zajęcia z „Zarządzania jakością”.

Zajęcia odbyły się w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy firmą INFRA-PORT Sp. z o. o. a Wydziałem Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Z inicjatywy dr Janusza Myszczyszyna studenci wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008. Praktyczne strony funkcjonowania systemu ISO 9001:2008 przedstawiła studentom Monika Szymczak – pełnomocnik SZJ.