Zarządzanie jakością w praktyce

W piątek w naszej firmie gościła grupa studentów trzeciego roku kierunku Zarządzanie wraz z dr Januszem Myszczyszynem realizującym zajęcia z „Zarządzania jakością”.

Zajęcia odbyły się w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy firmą INFRA-PORT a Wydziałem Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Z inicjatywy dr Janusza Myszczyszyna prowadzącego na ZUT przedmiot „Zarządzanie jakością” studenci wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008. Pełnomocnik SZJ Monika Szymczak przedstawiła studentom praktyczne strony funkcjonowania systemu ISO 9001:2008.