Wygrany przetarg

Informujemy, że wygraliśmy przetarg prowadzony w trybie nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Remont posadzki w halach budynku Bazy Sprzętu na nabrzeżu Wałbrzyskim na terenie portu w Szczecinie”.
Inwestor: ZMPSiŚ S.A.
Termin realizacji 06.03.2015 – 06.08.2015r.