Wygrany przetarg

W dniu 4 listopada br. wygraliśmy przetarg na „Wykonanie dodatkowego wyposażenia miejsc postojowych przy ul. Bytomskiej, Hryniewieckiego i Gdańskiej w porcie w Szczecinie oraz Nowoartyleryjskiej, Fińskiej i Duńskiej w Świnoujściu   w systemie zaprojektuj i zbuduj.”

Przedmiotem zamówienia jest:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji;
  • realizacja dostaw i wykonanie robót budowlano- montażowych;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy