VII. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Szczególnym akcentem tegorocznego Kongresu Morskiego były debaty dotyczące gospodarczego aspektu Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że gospodarka morska w oparciu o Adriatyk, Morze Czarne i Bałtyk, w połączeniu z transportem wodnym szlakami rzecznymi, stwarza dla każdego z 12 krajów Inicjatywy Trójmorza ogromną szansę. Zamiast konkurowania – stawia się na wymianę doświadczeń i dobrowolną współpracę, opartą na zaufaniu. Każde z państw zaangażowanych w tę ideę, samo w sobie jest zbyt słabe, w skali świata czy Europy, ale wspólne działania, dzięki synergii stwarzają mocny podmiot, z którym inni muszą się liczyć. Zamiast wymuszonego partnerstwa, jak wcześniej, Polska w ramach Inicjatywy Trójmorza uczestniczy w dobrowolnej, opartej na zaufaniu i uczciwych cenach, współpracy oraz w wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami na osi północ-południe. Ważnym elementem w tej współpracy jest nasz Terminal LNG w Świnoujściu, dzięki któremu zarówno Polska jak i kraje środkowej Europy zyskują większe bezpieczeństwo energetyczny i stają się mniej podatne na szantaż związany z możliwością odcięcia dostawy gazu z kierunku wschód-zachód.

Mocno zabrzmiało podsumowanie jednego z zagranicznych gości na temat Inicjatywy Trójmorza: „Razem jesteśmy silniejsi, a Polska wśród nas jest najważniejszym krajem”.

W kolejnych panelach przypomniano ogromny potencjał związany z portami. Do budżetu państwa , w wyniku rekordowych przeładunków w polskich portach, obecnie trafia z tego tytułu rocznie 40 miliardów złotych. To nie jest nasze ostatnie słowo: dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom infrastrukturalnym oraz polepszaniu sieci dojazdowej kolejowej i drogowej, przeładunek w portach może znacząco wzrosnąć. Ważnym elementem jest, jak przypomniano, działanie na rzecz transportu drogą wodną, szczególnie E-30, E-40 i E-70, a także Przekop Mierzei Wiślanej, ułatwiający Elblągowi swobodny dostęp do Bałtyku.

Wśród gości Kongresu szczególnie ciepło witana była młodzież w charakterystycznych marynarskich mundurach z reaktywowanego wrocławskiego Technikum Żeglugi Śródlądowej, uczniowie i kadra Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu oraz studenci szczecińskiej Akademii Morskiej. Dla młodzieży oraz kadry cenne były m. in. panele związane z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych, w tym technologii VR, przy szkoleniu załóg i w procesie edukacji studentów.

Nie zabrakło tematów związanych z najnowszą technologią 5G w portach i żegludze, oraz autonomicznymi jednostkami pływającymi. Te ostatnie wzbudziły wątpliwości dyskutantów, czy istnieje ryzyko wypierania ludzi na rzecz urządzeń, w branży morskiej, oraz na ile można pozostawić jednostkę autonomiczną bez zewnętrznego nadzoru.

Minister Marek Gróbarczyk, zapraszając na kolejny Międzynarodowy Kongres Morski zaznaczył, że na pewno odbędzie się on za rok, a wśród zagadnień planowany jest m. in. temat dotyczący kandydowania Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

Tekst i foto: Agnieszka Przybylska