Targi Pracy. Tego było potrzeba!

Wiosenne Targi Pracy w Szczecinie, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Zjawiło się tu dziewięćdziesiąt wystawców. Były oferty pracy zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców. Wśród gości wielu było Ukraińców, na których, przy wskazanych stoiskach, czekały osoby znające język rosyjski, bądź ukraiński. Spadek poziomu bezrobocia w Polsce, wyraźny w ostatnich latach, znacznie utrudnił pracodawcom poszukiwanie pracowników. W budownictwie, przemyśle i w usługach zatrudnienie osób zza wschodniej granicy to ratunek dla firm borykających się z trudnościami ze znalezieniem polskich pracowników.

Cieszyła obecność młodzieży, wśród odwiedzających, w tym uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Jest to szansa na odkrywanie przez młodych ludzi, że warto zdobyć konkretny fach, przydatny na rynku pracy i dający szybkie usamodzielnienie się. Przy stoisku Spółki INFRA-PORT przedstawiciele poszczególnych działów, informowali odwiedzających o aktualnych ofertach pracy, oraz o możliwości dofinansowania pracownikom, przez INFRA-PORT, ich zaocznego kształcenia na kolejnym etapie.