Ruszył program stypendialny

28 października 2022 r. INFRA-PORT Spółka z o.o. zawarła porozumienie z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie o wzajemnej współpracy w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich oraz ufundowania stypendium naukowego uczniom kształcącym się na kierunku technik elektryk.

Stypendium wypłacane jest w trybie miesięcznym w wysokości 500 zł przez okres 10 miesięcy (bez miesięcy wakacyjnych).

Zasady przyznawania stypendium.

  • Stypendium przyznawane jest przez INFRA-PORT Spółka z o.o. w drodze konkursu.
  • Stypendium może otrzymać maksymalnie 5 uczniów Szkoły, kontynuujących naukę w ostatnim roku nauki w klasie kształcącej w zawodzie technik elektryk, którzy spełnili kryteria formalne, tj.:
   • terminowo złożyli do Dyrektora Szkoły, wniosek o przyznanie stypendium,
   • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
   • odbyli praktykę zawodową na stanowisku technik elektryk w INFRA-PORT Spółka z o.o. i uzyskali pozytywną ocenę z ww. praktyki zawodowej (w roku szkolnym 2022/2023 warunek praktyki zawodowej w INFRA-PORT nie jest wymagany),
   • przestrzegają zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ustalonych w Statucie Szkoły,
   • nie mają więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i nie więcej niż 15 spóźnień,
   • pozytywnie zdali egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację w zawodzie technik elektryk.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami:

  • p. Joanną Grygiel – Kierownik kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie; e-mail: joanna.grygiel@tme.szczecin.pl,
  • p. Moniką Czech – Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania w INFRA-PORT Spółka z o.o.; tel. 91 430 88 80, +48 691 121 511; e-mail: mczech@infraport.pl.

POBIERZ: Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium