Rocznica Porozumień Sierpniowych

37 lat temu podpisano w Szczecinie Porozumienia Sierpniowe na mocy których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W uroczystościach przed bramą główną byłej Stoczni Szczecińskiej wzięli udział m.in. wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego – Piotr Gliński, marszałek Sejmu – Joachim Brudziński, Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Kozłowski – wojewoda zachodniopomorski, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz duchowni, byli opozycjoniści, poczty sztandarowe i mieszkańcy Szczecina.

Jednym z postulatów strajkujących w Szczecinie było m.in. upamiętnienie osób zabitych w grudniu 1970 roku. Najważniejszym zaś było utworzenie Wolnych Związków Zawodowych. W sierpniu 1980 roku protestowało w regionie około 360 przedsiębiorstw i instytucji.

Porozumienia Sierpniowe kończące strajk w 1980 roku podpisali w Szczecinie przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Marian Jurczyk oraz  ramienia rządu wicepremier Kazimierz Barcikowski.

O godz. 18:00 w Bazylice archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie zaplanowano mszę świętą w intencji byłych i obecnych stoczniowców, celebrowaną przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego.