Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI

Spółka INFRA-PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 3-6; 70-603 Szczecin informuje, iż sprzedaje w drodze przetargu pisemnego koparko-ładowarkę stanowiącą mienie INFRA-PORT Sp. z o.o.

Cena wywoławcza urządzenia wynosi 24 400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych i 00/100 groszy) netto + 23% VAT tj. 30 012,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwanaście złotych i 00/100 groszy) brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

OFERTA: Ogłoszenie – koparko-ładowarka
POBIERZ DOKUMENTY: Ogłoszenie – koparko-ładowarkaOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POSYPYWARKO-SOLARKI PC/Z/W (na zestawie osiowym) + PLUGU ODŚNIEŻNEGO POC95 marki DOBROWOLSKI

Spółka INFRA-PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin informuje, iż sprzedaje w drodze przetargu pisemnego zestaw urządzeń składający się z posypywarko–solarki PC/Z/W i pługu POC95 marki DOBROWOLSKI, stanowiący mienie INFRA-PORT Sp. z o.o.

Cena wywoławcza zestawu urządzeń wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 groszy) netto + 23% VAT tj. 49 200,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych i 00/100 groszy) brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

OFERTA: Ogłoszenie – posypywarko-solarka PCZW + pług
POBIERZ DOKUMENTY: Ogłoszenie – posypywarko-solarka PCZW + pług


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POSYPYWARKO – SOLARKI SOLKA + PŁUGU TM2 z ODKŁADNICĄ 3200 mm

Spółka INFRA -PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 3-6, 70-603 Szczecin informuje, iż sprzedaje w drodze przetargu pisemnego – posypywarko-solarkę SOLKA marki Dobrowolski + pług TM2 z odkładnicą 3200 mm, stanowiącą mienie INFRA-PORT Sp. z o.o.

Cena wywoławcza zestawu urządzeń wynosi 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100 groszy) netto + 23% VAT tj. 79 950,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

OFERTA: Ogłoszenie – posypywarko-solarka SOLKA + pług
POBIERZ DOKUMENTY: Ogłoszenie – posypywarko-solarka SOLKA + pług

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRĘŻARKI WD 53


Spółka INFRA PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 3-6, 70-603 Szczecin informuje, iż sprzedaje w drodze przetargu pisemnego sprężarkę WD 53 stanowiącą mienie INFRA-PORT Sp. z o.o.

Cena wywoławcza urządzenia wynosi 9 700,00 zł VAT (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych i 00/100 groszy) netto + 23% VAT tj. 11 931 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 00/100 groszy) brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

OFERTA: Ogłoszenie – sprężarka
POBIERZ DOKUMENTY: Ogłoszenie – sprężarka