Przebudowa nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum firm: Infra- Port sp. z o.o. oraz Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service sp. z o.o. wygraliśmy przetarg na „Przebudowę nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

Zakres prac:

 • wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszelkich innych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedmiotową inwestycją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • rozbiórka istniejącej płyty nawierzchni na całej długości nabrzeża Chemików i wykonanie nowej
 • wymiana zasypu i odtworzenie filtra odwadniającego nieckę płyty nabrzeża
  wzmocnienie pali środkowych
 • przebudowa odbojów szyn poddźwigowych
 • regulacja i remont kanałów instalacyjnych
 • ułożenie zasilenia sieci 15 kV
 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na całym nabrzeżu
 • przebudowa sieci wody pitnej dostarczanej na statki (punkty poboru wody) wraz z likwidacją istniejących kanałów do punktów poboru wody na statki i ułożeniem nowej sieci
 • ułożenie sieci teletechnicznej wraz z dwoma studniami rewizyjnymi usytuowanymi przy złączach 15 kV
 • przystosowanie istniejącego wyposażenia nabrzeża do pracy żurawia samojezdnego

Inwestor: ZMPSiŚ S.A.
Termin realizacji: 30.08.2015- 30.10.2016r.