Program stypendialny dla uczniów

17 listopada odbyło się kolejne spotkanie ws. programu stypendialnego dla uczniów ostatnich klas szkół o profilach zawodowych. Tym razem Prezes Zarządu Przemysław Nagórski, Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania Monika Czech i Kierownik Robót Sanitarnych Piotr Borkowski na zaproszenie Pani Dyrektor Agnieszki Jaksim zachęcali do podjęcia współpracy uczniów Zespołu Szkół Budowalnych w Szczecinie.

Podczas w/w spotkania zostało podpisane porozumiem o współpracy.