Praktyki zawodowe w Infra-Port

W ramach praktyk zawodowych gościmy młodzież ze szczecińskiego Zespołu Szkół Łączności, uczącą się zawodu teleinformatyka oraz ucznia ze stargardzkiego Zespołu Szkół nr 2, przygotowującego się do zawodu informatyka. Czterotygodniowe praktyki rozpoczęły się 26 listopada br. od wstępnego szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla Aleksandry, Alana, Mateusza, Wiktora i Filipa prezentacja Specjalisty ds. BHP p. Macieja Dudka to pierwsza okazja, by poznać specyfikę pracy w naszej Spółce m.in. pod kątem czynników niebezpiecznych i szkodliwych.