Prace przy Terminalu Promowym w Świnoujściu

W Świnoujściu trwa modernizacja północnej części terminalu promowego, który zostanie dostosowany do obsługi transportu intermodalnego. Nasi pracownicy także biorą udział w tym ważnym i kosztownym projekcie.

Obecnie palowany jest pas nowego nabrzeża oraz przygotowywane wzmocnienia pod konstrukcje wspierające estakadę. Niwelowany jest również teren pod place parkingowe, powstaje kanalizacja deszczowa.

Postępują prace elektryczne, teletechniczne oraz zbrojarskie pod fundamenty konstrukcji oświetlenia. Wykonawca przygotowuje też teren pod przebudowę trakcji kolejowych. Wykonawca, firma Budimex od września ub. r. (przejęcie placu budowy) prowadzi intensywne roboty. Zanim przystąpił do prac dotyczących budowy nowego nabrzeża, estakady, placów parkingowych rozebrał stare magazyny, czy też dawne rampy przeładunkowe oraz dotychczasowe wyposażenie nabrzeży nr 5 i 6. Usunięto również nawierzchnię i podbudowę wcześniejszych parkingów i umocnienia na długości 300 merów.

Marek Kowalewski, prezes Terminala Promowego Świnoujście w rozmowie z portalem P-M.pl zapewnia, że roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

– Przypominam, że ze względu na roboty zamknięta została dla ruchu kołowego ul. Dworcowa – dodaje prezes Kowalewski. – Teraz do terminala dojeżdżamy tylko ul. Duńską.

Połączone będą stanowiska promowe nr 5 i 6 wraz z modernizacją i rozbudową zaplecza. Będą tu mogły cumować promy o długości do 270 m. Rampa przeładunkowa, która ma 14 m szerokości i 60 ton nośności po przebudowie będzie miała 35 m szerokości, a nośność wzrośnie do 180 ton.

Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejących oraz budowę nowych torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Nowy rękaw pasażerski umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych, natomiast zaprojektowana estakada nad stacją kolejową Świnoujście skomunikuje zaplecze z terenem terminala. W ramach inwestycji zakupione będą też cztery ciągniki siodłowe i dwa  wózki wysokiego składowania typu „reach stacker” służące do transportu i przeładunku kontenerów na terminalu.

Inwestycja jest istotnym elementem autostrady morskiej Świnoujście-Trelleborg a inwestorem przedsięwzięcia, którego koszt wynosi 185 mln zł, jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście terminal promowy ma bardzo duże znaczenie. Potwierdzają to wielkości przeładunkowe – ok. 6,5 mln ton (470 tys. TIR-ów i 250 tys. aut osobowych. Dodajmy do tego blisko 1,1 mln pasażerów rocznie.

Źródło: www.polska-morska.pl
Fot. Wiesław Mileńko