Prace budowlane na terenie firmy Baltchem S.A.

Trwają prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku warsztatowego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie” oraz „Budowa budynku socjalno – administracyjnego na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie.”