Nowa inwestycja w porcie

Miło nam poinformować, że wygraliśmy przetarg nieograniczony na „Przystosowanie części nabrzeża Greckiego do cumowania i obsługi przeładunkowej jednostek o długości do 130 m i głębokości zanurzenia 6,5 m oraz umożliwienie przeładunku 60.000 t/rok w systemie zaprojektuj i zbuduj – wykonanie przyłączy”.

Inwestor: ZMPSIŚ S.A.

Termin wykonania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.