Nowa inwestycja drogowa w porcie

Informujemy, że jako konsorcjum firm: Infra – Port sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz FDO sp. z o.o. (Konsorcjant) wygraliśmy przetarg na „Przebudowę infrastruktury w rejonie nabrzeża Spółdzielczego i Przejściowego w porcie w Szczecinie”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi łączącej nabrzeże Fińskie z ulicą Hryniewieckiego celem stworzenia układu komunikacyjnego między nabrzeżem Czeskim a rampą ro-ro na nabrzeżu Fińskim w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, tj.:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej i wszelkich innych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedmiotową inwestycją,
  • wykonanie objazdu,
  • wykonanie nasypu pod drogę dla uzyskania właściwej rzędnej,
  • budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Inwestor: ZMPSiŚ S.A.
Termin realizacji: 19.01.2015- 30.06.2016r.