Młodzi zadowoleni z praktyki

„Dużo się nauczyłem, poznałem wielu świetnych ludzi!, „Ciekawe zajęcia”, „nauczyliśmy się nowych technik” – praktykanci dobrze oceniają czterotygodniową praktykę w Dziale Łączności. Konkretna praca, wykonana pod okiem fachowców z INFRA-PORTU, najwyraźniej spodobała się uczestnikom praktyki.

Kierownik Krzysztof Steinmetz zadbał, aby każdy z nich otrzymał z magazynu nowe ubrania robocze, odpowiednie do warunków pogodowych, z elementami odblaskowymi. Czuwał też, by pokazać młodzieży odpowiednią postawę zawodową: – Tu uczymy ich odpowiedzialnego podejścia do pracy i do obowiązków. Tak jak od siebie i od pracowników, wymagamy od nich rzetelności, punktualności i zaangażowania.

To dla nich pierwszy kontakt z zakładem pracy. Dwoje praktykantów wykazało się szczególnie dużym zaangażowaniem: p. Aleksandra Kozłowska i p. Mateusz Weretycki. Tacy pracownicy są w firmach prawdziwym skarbem, jak podkreśla p. K. Steinmetz.