Konkurs

Zarząd Spółki Infra-Port ogłasza konkurs dla dzieci pracowników na wykonanie pracy pt. „Roboty wykonywane przez Infra-Port Sp. z o.o, widziane oczami dzieci pracowników”. Konkurs rozpoczyna się 1 września br. i trwa do 12 września br. W konkursie udział mogą brać udział tylko dzieci pracowników Infra-Port sp. z o.o. Ustalone zostały trzy kategorie wiekowe: 1. I kategoria do lat 10 2. II kategoria od 11 do 20 lat 3. III kategoria powyżej 20 lat   Praca konkursowa ma być płaską pracą plastyczną, wykonaną w dowolnej technice (np. kredka, farba, ołówek, grafika komputerowa itp.) w formacie a3 lub a4. Prace należy złożyć do dnia 12.09 2016 r do godz. 14:00 w siedzibie Infra-Port w zamkniętych kopertach. W każdej kategorii przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł pod warunkiem wyłonienia laureata w danej kategorii. Regulamin konkursu dostępny poniżej

regulamin