Konferencja o arbitrażu i mediacji

14 listopada 2018 roku Północny Związek Pracodawców w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie zorganizowała w Szczecinie Konferencję o arbitrażu i mediacji. Uczestnicy poznawali alternatywne metody rozwiązywanie sporów gospodarczych w polskim systemie prawnym, w tym w odniesieniu do otwartego właśnie w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, w ramach projektu Ministerstwo Sprawiedliwości „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zarejestrowana w sądzie, jak przekonywali uczestnicy panelu dyskusyjnego, to tańsza i szybsza droga rozwiązywania konfliktów, która daje m.in. przedsiębiorstwom szansę na uniknięcie niekorzystnych skutków ubocznych procesu sądowego takich jak: przewlekłość postępowania, niekorzystne rozstrzygnięcie, narażenie firmy na utratę dobrego imienia i utratę zaufania ze strony potencjalnych kontrahentów. Poufny charakter mediacji obliguje zarówno mediatora, jak i obie strony sporu i ich pełnomocników, do zachowania pełnej dyskrecji w odniesieniu do zagadnień omawianych podczas mediacji.

Prelegenci wskazywali, że w sytuacji nadmiernego obciążenia sędziów ilością prowadzonych spraw, mediacje gospodarcze, podobnie jak mediacje cywilne a nawet, w pewnym zakresie, karne, dają możliwość wypracowania obu stronom konfliktu jego rozwiązania w szybszy, bardziej satysfakcjonujący sposób.

Z ramienia Spółki INFRA-PORT w konferencji uczestniczyła p. Agnieszka Przybylska, Pełnomocnik ds. Szkoleń i Marketingu.