Budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. budujemy poletko osadowe i zasobnię magazynową na Ostrowie Grabowskim.