1% podatku

Data publikacji:

Prosimy o wsparcie 1% podatku Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie nr KRS 0000060517 z dopiskiem Marcin Trembiński.