UW Service

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studnią D4.3 a studnią wylotową W4” Przebudowa ul. Mostowej oraz ul. 1 Maja w Świnoujściu.

Zamawiający: UW Service Sp. z o. o.
Termin realizacji: 29.07.2019 r. – 20.08.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Port Jachtowy Marina Dąbie”.

Zamawiający: UW Service Sp. z o. o.
Termin realizacji: 07.02.2019 r. – 10.04.2019 r.