Zarządzanie jakością w praktyce

Dobrą tradycją stały się już coroczne spotkania organizowane przez INFRA-PORT dla studentów ZUT, będących na trzecim roku Kierunku Zarządzanie. 27 listopada br. podczas takiego spotkania kolejni studenci mieli okazje poznać praktyczne aspekty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Doświadczenia Spółki INFRA-PORT, związane z Systemem Zarządzania Jakości (SZJ), zaprezentował słuchaczom p. Jacek Jaroszyński, Pełnomocnik ds. SZJ. Grupie studentów towarzyszył inicjator tych spotkań, dr Janusz Myszczyszyn, realizujący zajęcia z „Zarządzania Jakością” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym