W spółce INFRA-PORT nadchodzą zmiany!

Już 1 lipca 2023 roku, podejmiemy się nowego wyzwania – spółka przejmie część zadań, pozostającej jeszcze w stanie likwidacji, spółki SHIP-SERVICE S.A.

Nowym sektorem firmy stanie się dział odbioru odpadów – INFRA-PORT Sp. z o.o. – ODDZIAŁ ODPADY – którego zadaniem będzie w szczególności zapewnienie kompleksowego świadczenia usług odbioru odpadów w obrębie Portów w Szczecinie i Świnoujściu. Będziemy działać w oparciu o decyzje na wytwarzanie, zbieranie i transport oraz unieszkodliwianie i odzysk odpadów.

Pomimo intensywnych zmian z niecierpliwością czekamy na nowe zadania! Jednocześnie zachęcamy do śledzenia rozwoju naszej firmy na stronie internetowej oraz Facebooku.