Szczeciński sierpień 1980 – pamiętamy

40 lat temu 18 sierpnia 1980 roku szczecińskie stocznie „Parnica” i „Warskiego”  dołączyły się do akcji strajkowej prowadzonej w Stoczni Gdańskiej. Trzy dni wcześniej w Szczecinie uczyniła to duża grupa kierowców z Transbudu.

Był to wyraźny znak, że nie chodzi tu o jakiś lokalny strajk, ale o skoordynowaną akcję na terenie kraju. Warto pamiętać, że właśnie w Szczecinie po raz pierwszy zostało podpisane porozumienie strajkujących ze stroną rządową. Stało się to 30 sierpnia 1980 roku, na dzień przed porozumieniem gdańskim.

Fot. Stefan Cieślak, wikipedia.org

Więcej na ten temat można znaleźć tu:

www.academia.edu

www.solidarnosc.org.pl