Świętujemy Niepodległość

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r.

Niepodległość Ojczyzny, to wspaniały dar, który wywalczyły dla nas poprzednie pokolenia Polaków. Radujmy się tym darem, wspominając z wdzięcznością wszystkich, którzy przyczynili się do tego, by nasza Ojczyzna była wolna i niepodległa.