Służba przy grobie bł. ks. Jerzego z wyremontowaną salą

Fundacja Polskich Wartości wraz ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym (Stocznia Szczecińska) wyremontowała w sobotę salkę dla slużby przy grobie bł. ks. Jerzego Popieluszki na terenie parafii świętego Stanisława Kostki Warszawie.

Od wczesnego rana 5 osób z Fundacji Polskich Wartości oraz Gwardii Narodowej pracowało przy odnowieniu pomieszczenia. Została posprzątana sala, pomalowawamo ściany i sufit, a dzięki wsparciu JPP Marine zakupiopno lodówkę oraz 4 nowe materace do spania.

Służba powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w końcu 1982 r., gdy wrzucono cegłę z materiałem wybuchowym do mieszkania i zagrożone było jego życie. Zawiązała się wtedy grupa osób pełniących całonocne dyżury przy plebanii Księdza Jerzego i na terenie przykościelnym.