Prawie pół wieku wzorowej pracy

Po 47 latach pracy Pan Henryk Nowak przeszedł na emeryturę. Zapamiętany zostanie jako koleżeński, zdyscyplinowany, poważany i godny do naśladowania wzór dla wszystkich pracowników.

Henryk Nowak został zatrudniony w 1971 roku na stanowisku murarza w Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Zarządu Portu Szczecin.