Odpady

W zakresie działu odbioru odpadów oferujemy:

  • wytwarzanie,
  • zbieranie,
  • transport,
  • unieszkodliwianie,
  • odzysk odpadów.