Kongres Morski w Szczecinie

Przemówienie Premier RP Pani Beaty Szydło zainaugurowało dziś 5. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.

– Przemysł stoczniowy to ważny dział polskiej gospodarki, to miejsca pracy dla tysięcy osób i duma polskiej myśli technicznej – powiedziała Pani Premier. – Przemysł stoczniowy to symbol przemian, polskiej drogi do wolności, walki o godność i sprawiedliwość społeczną, to symbol polskiej niepodległości.

Spotkania przedstawicieli branży morskiej, naukowców i ekspertów potrwają do piątku.

Fot. Łukasz Szełemej