Jedna barka zamiast 40 tirów

Czyli co dalej z Odrzańską Drogą Wodną…

Taki obrazowy przelicznik wskazano uczestnikom szczecińskiej konferencji 5 kwietnia br. z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Transport rzeczny, jako bardziej ekologiczny, korzystniejszy pod względem ekonomicznym i znacznie bezpieczniejszy od transportu kołowego jest przewidziany jako przyszłościowe, optymalne rozwiązanie dla Europy. Przypomniano, że Polska ratyfikowała porozumienie AGN mające na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Odra, wraz z Łabą i Dunajem ma utworzyć sieć, która połączy znaczną część Europy z Morzem Bałtyckim. Aby tego dokonać niezbędne jest doprowadzenie do co najmniej IV klasy żeg lowności (międzynarodowej) Odry. Regionalna, III klasa, nie wystarczy, stąd niezbędne jest takie zmodernizowanie Odry, by osiągnąć odpowiednią głębokość rzeki i wystarczającą przepustowość pod mostami. Aby tego dokonać niezbędne są stopnie wodne, które nie tylko piętrzą wodę, ale i mają szereg innych funkcji, w tym możliwość pozyskiwaniaenergii odnawialnej.

W Szczecinie samorządowcom gmin nadodrzańskich zaprezentowane zostały proponowane lokalizacje stopni wodnych na Odrze granicznej: Bielinek, gm. Cedynia, Gozdowice, gm. Mieszkowice, Kaleńsko, gm. Boleszkowice, Kostrzyn nad Odrą, Owczary, gm. Grzmiąca, Lubusz i Świecko, gm. Słubice oraz Urad i Tawęcin, gm. Cybinka. Średnio co kilkanaście kilometrów zaplanowane stopnie wodne, to (wraz z portami rzecznymi), ogromna szansa rozwojowa dla każdej z tych gmin, zaś dla Odrzańskiej Drogi Wodnej to niezbędny składnik, dzięki któremu uzyska się wymaganą głębokość rzeki, niezbędną dla co najmniej IV klasy żeglowności. W tych dniach, aż do 23 kwietnia br. w ramach konsultacji samorządowych można (i warto!) przesyłać do organizatorów konferencji uwagi, oczekiwania czy wnioski do poszczególnych lokalizacji stopni wodnych.

Szczegóły, wraz z formularzem, zamieszczone są jako załączniki do artykułu „Wstępne warianty modernizacji Odry”, znajdującego się na stronie www.port.szczecin.pl.

Informacje od samorządowców i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem infrastruktury wokół stopni wodnych pomogą optymalnie projektować kolejne kroki modernizacji Odry.