25 lat: Wnioski

Pracownicy cenią naszą firmę i czują się z nią związani, choć widzą pewne niedoskonałości.

„Czuję się tu bardzo dobrze”, „spodobało mi się tu od razu”, „tu mam swoje korzenie”- pracownicy wyraźnie dostrzegają dobre strony Spółki INFRA-PORT, chociaż niektóre aspekty, ich zdaniem, warto jeszcze poprawić – opracowanie Agnieszki Przybylskiej, Pełnomocnika ds. Szkoleń i Marketingu Spółki INFRA-PORT.

Z okazji 25-lecia Spółki INFRA-PORT na początku roku prosiliśmy pracowników o refleksje dotyczące naszej firmy, w ankiecie „Jak nam się pracuje w  Spółce INFRA-PORT?”. Pytania w niej zawarte dawały możliwość wskazania pozytywnych i negatywnych stron firmy. Anonimowość ankiety pozwalała na  swobodę wypowiedzi, dzięki czemu pracownicy mogli odważnie pisać o swoich odczuciach. Pełna dobrowolność udziału gwarantowała komfort osobom, które wolą swoje zdanie zachować dla siebie. Na udział zdecydowała się niemal połowa załogi. Ogólny obraz firmy, na podstawie ankiet, rysuje się bardzo pozytywnie. W  ankietach prawie wszyscy, wskazali, że zależy im na kontynuowaniu pracy w  INFRA-PORCIE.

Co jest pozytywne, a co należy skorygować?
Zdecydowana większość naszych pracowników, którzy wzięli udział w ankiecie, szczególnie docenia umowę o pracę na czas nieokreślony i panującą u nas dobrą atmosferę, tworzoną przez zgrany zespół pracowników. Dla połowy z nich istotnym plusem jest dobra odzież robocza oraz usługi pralnicze. Kilka osób podkreśliło znaczenie finansowania przez INFRA-PORT dalszej nauki dla pracowników (szkolenia, studia niestacjonarne itp.). Pracownicy cenią świadczenia rodzinne oraz troskę o  bezpieczeństwo pracowników Co czwarta osoba uważa, że płaca jest satysfakcjonująca, ale w ankietach poruszana była również kwestia potrzeby podniesienia zarobków. Pojedyncze głosy wskazywały, że warto bardziej doceniać pracowników z długim stażem. Pojawiła się też zachęta, by w systemie wynagradzania pracowników uwzględnić motywowanie ich wydajności, kreatywności i  zaangażowania w pracy. Kilkakrotnie pojawiła się sprawa dojazdów do pracy z odległych miejscowości, z zachętą, by znaleźć rozwiązanie tego problemu (np. przez organizację dojazdu lub rozliczenie kosztów).

Ludzie są najważniejsi
Aby stworzyć pełniejszy obraz Spółki INFRA-PORT poprosiliśmy kilkanaście osób o refleksje na temat naszej firmy. Dzięki temu powstał cykl siedemnastu wywiadów, zamieszczonych na stronie www.infraport.pl . Wszystkie wypowiedzi pomagają odkryć, jak cenną wartością jest INFRA-PORT dla osób, które współtworzą Spółkę na co dzień. To znacznie więcej niż tylko miejsce zatrudnienia: „tu mam swoje korzenie, to jest sentyment” (Janusz Chudziak), „czuję się tu bardzo dobrze” (Krzysztof Karut), „to ciekawa praca” (Waldemar Grzegorzak). Pracownicy z dumą opowiadają o  naszej firmie: „możemy równać się z najlepszymi” (Dariusz Wojciechowski), „jesteśmy dla innych wiarygodni” (Mirosław Rozmanowski). W wywiadach ukazany jest duży potencjał Spółki: „stosujemy nowoczesne rozwiązania” (Zygmunt Pędziwiatr), „zakres naszych prac jest bardzo duży” (Małgorzata Pliszka), „naszą najmocniejszą stroną jest wielobranżowość” (Piotr Tomiak), „jesteśmy otwarci na nowe wyzwania” (Dyr. Leszek Noworyta). Pracownicy mają świadomość, jak istotną rolę odgrywa INFRA-PORT dla portów w Szczecinie i w Świnoujściu: „od naszej sprawności zależy funkcjonowanie portu” (Maciej Malinowski), „podanie zasilania jest kluczowe” (Leszek Arasim). Rozmówcy wskazali, co ich zdaniem, jest najcenniejsze w firmie: „najbardziej cenię ludzi, z którymi pracuję” (Wiesław Andrzejczak), „bezpieczeństwo jest najważniejsze” (Maciej Dudek), W Spółce dba się o osoby, które dopiero zaczynają swoją pracę: „spodobało mi się tu od razu” (Miłosz Pastusiak) i nie zapomina się o pracownikach, którzy są już na emeryturze: „miło mi, że firma nadal o mnie pamięta” (Mirosław Kachnowicz).

Co dalej?
Wypowiedzi zawarte w ankietach zostały przeanalizowane przez Zarząd i  kadrę kierowniczą. Wychodząc naprzeciw sygnałom załogi, po ustaleniach ze  związkami zawodowymi, od 1 marca br. Prezes podniósł o około 10% pensje wszystkim pracownikom. Na uroczystości z okazji 25-lecia Spółki, planowane jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych pracowników z długim stażem.

Siłą naszej firmy są ludzie, fachowcy w  swoich dziedzinach oraz kadra kierownicza. Dyrektor Roman Zaworski podsumował to krótko: „mamy wspaniałą załogę”. Ciesząc się jubileuszem nie  zapominamy o kierunku, który wskazał Zbigniew Sałaciński „To bardzo ważne, by  przygotować swoich następców.”