25 lat: Widzę u pracowników przywiązanie do firmy

„Większość pracowników od początku tu pracuje…” – rozmowa z mgr inż. Małgorzatą Pliszką, Kierownikiem Robót Sanitarnych w Spółce INFRA-PORT.

Agnieszka Przybylska: – Jak się czuje Pani jako Kierownik, z młodą, dziewczęcą buzią? (uśmiech)

Małgorzata Pliszka: – Dobrze! Na początku odniosłam wrażenie, że pracownicy mogli ocenia mnie przez pryzmat mego młodego wieku i przez fakt, że jestem kobietą. Zbudowałam swój autorytet wśród pracowników moją wiedzą i umiejętnością komunikacji. Trafiłam tu pięć lat temu, po  studiach na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego (wcześniej skończyłam liceum). Po moim kierunku bardzo trudno wtedy było dostać się gdzieś na  staż, a bez stażu ciężko o pracę. Dlatego zdecydowałam się na trzymiesięczną bezpłatną praktykę w Spółce INFRA-PORT.

AP: – To był dobry krok?

MP: – Tak, szybko wdrożyłam się tutaj do pracy, chociaż na początku robiłam wielkie oczy na niektóre sprawy. INFRA-PORT, nie licząc krótkiej, miesięcznej praktyki studenckiej w innym miejscu, to była pierwsza firma z naszej branży, którą poznałam. Widocznie się tu sprawdziłam, bo gdy w trakcie mojej praktyki nasza Firma akurat szukała kogoś na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych, mój szef zaproponował mi, żebym wzięła udział w naborze. Zrobiłam tak, chociaż z powodu braku uprawnień początkowo zostałam Mistrzem Robót Sanitarnych. Rok temu zdałam egzaminy i  zdobyłam uprawnienia budowlane w mojej specjalizacji. Dzięki temu awansowałam na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych. Moje wcześniejsze wyobrażenia o tym, na czym będzie polegać moja praca, mniej więcej potwierdziły się.

AP: – Pani obowiązki to…

MP: – Moje obowiązki to kierowanie robotami i wydawanie dyspozycji pracownikom. Ustalam zakres ich pracy i zabezpieczam potrzebne materiały, to znaczy wskazuję zaopatrzeniowcom co należy zamówić, w jakiej ilości i na kiedy. Wspólnie z behapowcem (Specjalista ds. BHP, dop. AP) odpowiadam za bezpieczeństwo swoich pracowników; czuwam, by mieli i używali stroje ochronne itp. Oczywiście na co dzień jestem też z pracownikami i kontroluję przebieg robót, pod kątem m.in. ich zgodności z projektem. Zakres naszych prac jest bardzo duży: wentylacja, kanalizacja i wodociągi, centralne ogrzewanie i gaz. Jako kierownik korzystam z własnego auta, mam ryczałt na przejazdy służbowe i to jest wygodne rozwiązanie.

AP: – Jak odbiera Pani stosunek pracowników do Spółki INFRA-PORT?

MP: – Większość osób pracuje tu od początku istnienia Spółki, dlatego praca tutaj to nie tylko finanse. Widzę u  pracowników przywiązanie do Firmy, do ludzi tu pracujących, i to właśnie robi tę atmosferę, o  której mówią wywiady z okazji 25-lecia. A teraz przepraszam, musimy kończyć, bo spieszę się do  swoich obowiązków.

AP: – Dziękuję za rozmowę.