25 lat: Nasze początki

W tym roku świętujemy jubileusz 25-lecia istnienia Spółki. Jako początek przyjmuje się dzień 25 kwietnia 1994r., kiedy doszło do połączenia trzech spółek pracowniczych, spośród kilkunastu spółek wyłonionych w wyniku przekształceń dokonanych w latach dziewięćdziesiątych w szczecińskim Porcie. W rezultacie powstała Spółka działająca do dziś jako INFRA-PORT sp. z o. o.

INFRA-PORT sp. z o. o. działa od 25 lat w ważnych dziedzinach gospodarki, stanowiąc kontynuację trzech spółek pracowniczych, z których połączenia powstała. Spółki, które dały początek Spółce INFRA-PORT to BUD-PORT sp. z o. o. specjalizujący się w pracach budowlanych, TEL-PORT sp. z o.o. zajmujący się pracami teletechnicznymi i energetycznymi oraz TRANS-PORT SERVICE sp. z o. o. prowadzący usługi transportowe.

Jubileusz to okazja do refleksji i podsumowań, w odniesieniu do naszej Firmy. W tym celu będziemy zamieszczać kolejno wywiady z niektórymi pracownikami, by zaprezentować różne spojrzenia na INFRA-PORT.