25 lat: Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania

„Spółka przeszła głęboką metamorfozę … – rozmowa z p Leszkiem Noworytą, Dyrektorem ds. Produkcji Spółki INFRA-PORT.

Agnieszka Przybylska: – Proszę o parę refleksji na temat 25-lecia Spółki INFRA-PORT.

Leszek Noworyta: – 25-lecie Spółki to piękny jubileusz. Z jednej strony wydaje się, że  to kawał czasu, z drugiej strony dzieje się to na naszych oczach, przy naszym czynnym udziale, przy  dużej dynamice pracy, a wtedy wydaje się, że to ćwierćwiecze, to tylko chwila. Jest to piękny czas, wspaniali ludzie, fajna atmosfera, aż chce się żyć.

AP: – Jak zmieniła się Spółka w ciągu 25 lat?

LN: – Na przestrzeni tego czasu Spółka przeszła głęboką metamorfozę. Na początku uczyliśmy się funkcjonować w nowo powstałym organizmie. Następnie umacnialiśmy naszą pozycję. W  sposób ciągły podnosiliśmy nasze kwalifikacje. Jesteśmy otwarci na  nowe wyzwania, łącznie z liderowaniem poważnym przedsięwzięciom, kończonym z dużym powodzeniem. Nie  mam wątpliwości co do tego, że Spółka przeszła drogę pełną wyzwań, aby stać się stabilną, przewidywalną, dobrze funkcjonującą na rynku firmą.

AP: – Pana związek ze Spółką INFRA-PORT to…

LN: – Mój mariaż z gospodarka portową rozpoczął się już w okresie studiów. Charakter studiów, stypendium fundowane przez Port, jak i praca magisterska, na temat wpływu jednostkowania ładunków na wzrost jakości przewozów w porcie szczecińskim, mocno związały mnie z Portem, a że było to prawdziwe, trwa to do dnia dzisiejszego. Całe moje dotychczasowe życie zawodowe związane jest z gospodarką portową, w  tym 20 lat w Spółce INFRA-PORT.

AP: – Co najbardziej ceni Pan w swoim miejscu pracy?

LN: – Decyzyjność to swoisty narkotyk. Proces podejmowania decyzji zmusza do ciągłego poszerzania wiedzy technicznej. Powoduje to, że cały czas się rozwijamy, jesteśmy otwarci na  nowinki techniczne i nowe technologie.

AP: – Jaki kierunek przewiduje Pan na kolejne lata działania Spółki?

LN: – Uważam, że kolejne lata działalności Spółki to umacnianie pozycji operatora technicznego portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty te, to organizm, który wymaga dwudziestoczterogodzinnej dyspozycyjności służb technicznych, ich systematycznej jak  również natychmiastowej reakcji w awaryjnych sytuacjach. Z tych też względów to kadra kierownicza i pracownicy są największym kapitałem firmy.

AP: – Najmocniejsza strona Spółki to…

LN: – Najmocniejszą stroną spółki jest jej wielobranżowość. Dzięki niej możemy realizować projekty „pod klucz”, wykorzystując własne zasoby ludzkie i sprzętowe. Właściwość ta jest bardzo poszukiwana i ceniona przez inwestorów.

AP: – Dziękuję za rozmowę.