25 lat: Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, zawsze! Rozmowa z p. Maciejem Dudkiem, Specjalistą ds. BHP w Spółce INFRA-PORT.

Agnieszka Przybylska: – Od kiedy odpowiada Pan za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce INFRA-PORT?

Maciej Dudek: – Pracuję tu dopiero od trzech miesięcy, ale moje doświadczenie zawodowe, dotyczące BHP w branży stoczniowej i portowej, jest ponad dwudziestoletnie, ponieważ pracę jako specjalista ds. BHP zaczynałem w Stoczni Szczecińskiej w 1996 roku.

AP: – Pana pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad BHP w Spółce INFRA-PORT?

MD: – Nie mam wątpliwości, że w tej Firmie sprawy bezpieczeństwa pracowników traktowane są zawsze jako najważniejsze. To bardzo dobrze świadczy o kadrze nadzorczej, że przy zmieniających się specjalistach ds. BHP (mój poprzednik, p. Ryszard Makaś, pracował tu trzy lata), wciąż zachowywane są standardy, od których zależy bezpieczeństwo, a więc zdrowie i życie pracowników.

AP: – Trafia nowy pracownik do Spółki i…

MP: – Od pierwszej chwili, gdy człowiek trafia do firmy, zaczynamy od szkolenia w zakresie przestrzegania zasad BHP. Nowy pracownik musi dokładnie dowiedzieć się, jaki jest profil działalności zakładu pracy, jakie specyficzne zagrożenia występują na poszczególnych stanowiskach pracy i jakie niebezpieczeństwa występują podczas przebywania i poruszania się na terenie portu oraz w innych miejscach wykonywania prac.

AP: – Czyli szkolenie BHP to formalność, bez której nie można przystąpić do pracy?

MD: – To nie tylko formalność, niezbędna dla nowego pracownika, lecz to jednocześnie niezwykle istotne przygotowanie go, by umiał unikać sytuacji groźnych dla zdrowia i życia, by potrafił chronić siebie i  innych przed tymi zagrożeniami. Szkolenie to także okazja, by pokazać nowo-przyjętej osobie, jak ważne są przy pracy środki ochrony indywidualnej, takie jak hełmy ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne czy rękawice ochronne. Dobrze zmotywowany pracownik korzysta z tych środków, przy wymagających tego pracach. Oczywiście analogiczne szkolenia dotyczą trafiających do nas praktykantów.

AP: – Co jest najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa?

MD: – Zawsze ważne są trzy aspekty: technika, organizacja i ludzie. Sprzęt jest bardzo ważny, trzeba czuwać nad jego stanem i sprawnością, Organizacja pracy to odpowiednie procedury, instrukcje i  sposoby postępowania. Trzeba jednak pamiętać, że największe ryzyko łączy się z tzw. czynnikiem ludzkim. Człowiek zawsze może zrobić coś nieprzewidywalnego, ulegając w wyniku tego wypadkowi lub doprowadzając do wypadku innej osoby. Dlatego tak ważna jest pełna sprawność psychofizyczna pracowników, poświadczona aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania danych prac, oraz niezbędne jest rzetelnie przeprowadzone szkolenie BHP.

AP: – Czy poza szkoleniem Spółka INFRA-PORT robi coś jeszcze dla bezpieczeństwa pracowników?

MD: – Spółka identyfikuje zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy, wdraża sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami oraz informuje każdego pracownika, jak ma im zapobiegać. Troska Spółki o bezpieczeństwo załogi to także wyposażanie pracowników we wspomniane już środki ochrony indywidualnej oraz zaopatrzenie ich w wysokiej jakości odzież roboczą i specjalistyczne obuwie z ochronnym noskiem i podeszwą antypoślizgową. Dużą wagę przywiązuje się do specjalnego oznakowania odzieży roboczej przez ostrzegawcze kolory oraz odpowiednio rozmieszczone elementy odblaskowe. Dzięki temu pracownik jest lepiej widoczny na terenie, gdzie jeżdżą różnego rodzaju pojazdy oraz odbywa się ruch kolejowy.

AP: – Jak Spółka INFRA-PORT wypada, jeśli chodzi o ilość wypadków?

MD: – Wypadkowość jest tu bardzo niska, 1-2 wypadki na rok, przede wszystkim związane z poruszaniem się pracownika (potknięcia, poślizgnięcia się).

AP: – Czy to znaczy, że działania Spółki i Pana, na rzecz przestrzegania zasad BHP, są skuteczne?

MD: – Oczywiście! Niska wypadkowość w Spółce INFRA-PORT potwierdza, jak ważna jest kadra, która wie jakie są tu zagrożenia oraz potrafi im zapobiegać! Warto podejmować wszelkie niezbędne działania, by chronić zdrowie i życie pracowników. Bezpieczeństwo ludzi jest przecież najważniejsze. Zawsze!

AP: – Dziękuję za rozmowę.